yabo亚搏手机在线登录

产品信息

保险产品

当前位置:首页 >产品信息 >保险产品

关于《yabo亚搏手机在线登录·晋信衡昇7号集合资金保险合同》中法定代表人名称变更的通知

yabo亚搏手机在线登录2021/11/5 9:34:42

尊敬的委托人、投资者:

       根据我公司2021年10月19日法定代表人变更情况,合同编号为201号之后的《yabo亚搏手机在线登录·晋信衡昇7号集合资金保险合同》中涉及到法定代表人信息的内容进行了相应变更,敬请知悉。

                                 

 yabo亚搏手机在线登录

                                    2021年11月3日

XML 地图